top of page

אמנת השירות

 

תומר ציוני סוכנות לביטוח פנסיוני (2023) בע"מ מאמינה בחזון החברה ובערכיה.
הסוכנות תפעל מתוך מחויבות עמוקה למתן שירות איכותי ומקצועי ללקוחותינו.


באמנה זו, הסוכנות מצהירה ומתחייבת בפניכם כדלקמן:
 

  • שירות איכותי ואמין מהווה תנאי יסודי ליכולתו של לקוח לממש את זכויותיו באופן עקבי.

  • הסוכנות מתחייבת לנהוג בהגינות והוגנות, תוך מתן כבוד לכל לקוח באשר הוא ולכל פניה באשר היא.

  • הסוכנות מתחייבת לשמור ולהגן על פרטיות לקוחותינו ועל כל מידע הקשור לחשבונותיהם.

  • הסוכנות מתחייבת לנהוג בשקיפות כלפי לקוחותינו ולהעניק להם מידע מלא ונגיש.

  • הסוכנות מתחייבת לענות לפניות לקוחותינו, באופן מקצועי, מנומק ובפרקי זמן מוגדרים בהתאם למדיניות חברה וזאת באמצעות פנייה ישירה לבעלי הסוכנות - תומר ציוני.
    ניתן לפנות באמצעות טלפון 052-3669479 ו/או דוא"ל tomer@hador-haba.co.il בימי עבודה בין השעות 9:00 - 18:00.
    כמו כן, ניתן לתאם פגישה (בתיאום מראש בלבד) במתחם "מבנה", קיבוץ בארות יצחק.

bottom of page