top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "תומר ציוני סוכנות לביטוח פנסיוני (2023) בע"מ" (להלן: "האתר" ו/או "הסוכן") המופעל על ידי תומר ציוני סוכנות לביטוח פנסיוני (2023) בע"מ, ח.פ 516858354 מכתובת מתחם "מבנה", קיבוץ בארות יצחק (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.
מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

השירותים –

האתר הינו אתר אינפורמטיבי אשר מספק מידע אודות הסוכן ומאפשר השארת פרטים (שם מלא וטלפון נייד) לצורך יצירת קשר עם הסוכן.

אבטחת מידע ופרטיות –

הנהלת האתר, כמו גם גורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה ומחויבים לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע באתר זה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים.

אנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

אנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמה ובחומת אש).

אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים.
כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.

במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

לתשומת ליבך, אין כל חובה למסור מידע לסוכן ו/או למי מטעמו. מסירת המידע נעשית מרצונך והסכמתך בלבד.

כל המידע אשר תמסור לסוכן ו/או למי מטעמו ישמש למתן שירותי שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.

המידע עשוי לעבור במלואו או בחלקו לסוכן ו/או למי מטעמו ו/או לגופים עמם הסוכן פועל ו/או יפעל בעתיד.

באמצעות לחיצה על כפתור "שליחה" אני מאשר בחתימתי את תנאי האתר.

מאגר נתונים מס' 700072105

קניין רוחני –

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט –

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.

יצירת קשר –

לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 052-3669479 או במייל tomer@hador-haba.co.il בשעות הפעילות של האתר.

bottom of page